TRENING i Autoslalom, Sandefjord, 08.06.16

bildeInnbydelse til AUTOSLALÅM TRENING 8. og 22.  juni fra kl 1600 på Håsken i Andebu.

Autoslalåm er en konkurranse hvor deltagerne på kortest mulig tid skal manøvrere bilen
gjennom en bane med fartsreduserende hindre som er plassert i overensstemmelse med NBFs
regler for autoslalåm.

Formålet er å gi bilistene anledning til å gjøre seg bedre kjent med sine
kjøretøy, ved at de under betryggende forhold utfører øvelser som utvikler kjøreferdighet,
vurderingsevne og reaksjonsevne, og på denne måten gjøre dem til bedre bilister.

NMK Sandefjord i samarbeid med Rally for alle arrangerer trening til dette, men da uten noen
form for konkurranse. Det vil kun bli tatt manuell omgangstid for egen utvikling.

For å delta kreves det gyldig førerkort og lisens. Dog kan juniorer (16-19 år) delta, med
ledsager. Ledsager på ha fylt 25 år, ha gyldig førerkort for bil og å ha hatt slik førerrett
uavbrutt i 5 år. Ledsager er ansvarlig på samme måte som ved øvelseskjøring.

Alle NBFs lisenser gjelder. For de som ikke har lisens – kan engangslisens kjøpes. Denne koster
kr. 75,- og kan kjøpes ved start, og gjelder kun for denne dagen. Ledsager uten lisens må også
kjøpe lisens.

Det er ikke tillatt med pasasjerer i bilen, foruten de som trenger ledsager.

Bilens eier må gi skriftlig tillatelse til benyttelse av bilen. Bilen skal være registrert for ordinær bruk
og være i forskriftsmessig stand.

Det vil bli foretatt en enkel teknisk kontroll av bilen.

Deltagerne får utdelt deltagernummer for å holde orden på avviklingen. Disse må fjernes før treningsområdet forlates.

Banen består av kjegler som ikke skal berøres og passeres på rett side etter oppslått kart.

Hvis deltageren finner ut at han har kjørt feil før deltageren er i mål, kan deltageren rygge
eller vende for å kjøre riktig vei. Hvis ikke dette gjøres vil det ikke bli tatt noen omgangstid.

Funksjonærer er plassert i løypa og vil registrere berøringer og feil passeringer. Det gis 2
sekunder tillegg for hver berøring, og 5 sekunder tillegg for hver feilkjøring.

Treningen koster kr. 100,- pr deltager som vil gjelde for tre omganger. Hvis det er kapasitet kan
deltagerne betale for flere “tre omganger”.

Treningen vil bli avsluttet kl. 21.00.

Påmelding ved start – eller hvis du vil sikre deg plass: Se NMK Sandefjord facebokside.

Velkommen til en fartsfylt dag på Håsken!

INNBYDELSE (pdf)

PLAKAT (pdf)

BANEKART (pdf)

Det er stengt for kommentarer.