TRENING Autoslalom Bergen, Eikås Motorsenter, 09.06.16

innbydNAF Nordhordland og NAF Bergen inviterer til treningskjøring på Eikås Motorsenter, torsdag 09.06.16.

Vi begynner kl. 1700, og holder på så lenge det er interesse, inntil kl. 2000.

For å delta kreves det gyldig førerkort og lisens. Dog kan juniorer (16-19 år) delta, med
ledsager. Ledsager på ha fylt 25 år, ha gyldig førerkort for bil og å ha hatt slik førerrett
uavbrutt i 5 år. Ledsager er ansvarlig på samme måte som ved øvelseskjøring.

Alle NBFs lisenser gjelder. For de som ikke har lisens – kan engangslisens kjøpes. Denne koster
kr. 75,- og kan kjøpes ved start, og gjelder kun for denne dagen. Ledsager uten lisens må også
kjøpe lisens.

Foruten lisens, er treningen GRATIS!

Det er ikke tillatt med passasjer/er i bilen, foruten de som trenger ledsager.

Bilens eier må gi skriftlig tillatelse til benyttelse av bilen. Bilen skal være registrert for ordinær bruk
og være i forskriftsmessig stand.

Det vil bli foretatt en enkel teknisk kontroll av bilen.

Det vil ikke være offisiell tidtaking på treningen.

Påmelding ved start.

Velkommen.

Det er stengt for kommentarer.