Autoslalom TRENING, HÅSKEN, Andebu, onsdag 06.07.16

NMKSandefjordlogo2016Ny Autoslalåm trening på Håsken i Andebu.

Etter to meget vellykkede treninger i autoslalåm setter vi opp ny trening onsdag 6. juli.

Første runde – onsdag 8. juni stilte hele 33 startende – og 14. dager etter – 22. juni – ble det hele 38. Imponerende.

Med god hjelp fra Tom Heitmann og hans stab i Rally for alle – som stiller med både bane og kjempegode vafler – blir det god stemning både for kjørere og de som vil komme å se på.

Alle kan prøve seg!

Autoslalåm er en konkurranse hvor deltagerne på kortest mulig tid skal manøvrere bilen gjennom en bane med fartsreduserende hindre som er plassert i overensstemmelse med NBFs regler for autoslalåm. Formålet er å gi bilistene anledning til å gjøre seg bedre kjent med sine kjøretøy, ved at de under betryggende forhold utfører øvelser som utvikler kjøreferdighet, vurderingsevne og reaksjonsevne, og på denne måten gjøre dem til bedre bilister.

NMK Sandefjord i samarbeid med Rally for alle arrangerer trening til dette, men da uten noen form for konkurranse. Det vil kun bli tatt manuell omgangstid for egen utvikling.
For å delta kreves det gyldig førerkort og lisens. Dog kan juniorer (16-19 år) delta, med ledsager. Ledsager må ha fylt 25 år, ha gyldig førerkort for bil og å ha hatt slik førerrett uavbrutt i 5 år. Ledsager er ansvarlig på samme måte som ved øvelseskjøring.

Alle NBFs lisenser gjelder. For de som ikke har lisens – kan engangslisens kjøpes. Denne koster kr. 75,- og kan kjøpes ved start, og gjelder kun for denne dagen. Ledsager uten lisens må også kjøpe lisens. Det er ikke tillatt med pasasjerer i bilen, foruten de som trenger ledsager. Bilens eier må gi skriftlig tillatelse til benyttelse av bilen. Bilen skal være registrert for ordinær bruk og være i forskriftsmessig stand. Det vil bli foretatt en enkel teknisk kontroll av bilen.

Deltagerne får utdelt deltagernummer for å holde orden på avviklingen. Disse må fjernes før treningsområdet forlates.

Banen består av kjegler som ikke skal berøres og passeres på rett side etter oppslått kart. Hvis deltageren fi nner ut at han har kjørt feil før deltageren er i mål, kan deltageren rygge eller vende for å kjøre riktig vei. Hvis ikke dette gjøres vil det ikke bli tatt noen omgangstid. Funksjonærer er plassert i løypa og vil registrere berøringer og feil passeringer. Det gis 2 sekunder tillegg for hver berøring, og 5 sekunder tillegg for hver feilkjøring.

Treningen koster kr. 100,- pr deltager som vil gjelde for tre omganger. Hvis det er kapasitet kan deltagerne betale for flere “tre omganger”. Treningen vil bli avsluttet ca. kl. 21.00.

Påmelding ved start.

Så alle – som vil bli bedre og sikrere bilførere – meld dere på!

Se også FACEBOOK arrangement info: https://www.facebook.com/events/274493949608418/

 

Det er stengt for kommentarer.