Autoslalom på Basserudåsen, PCN#5, søndag 03.09.17

PCN-SlalomPCN Slalomcup 2017 Runde 5, Basserudåsen Motorsenter, Kongsberg.

PCN Autoslalom arrangeres i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglement og Det Nasjonale Sportsreglement samt tilleggsreglene i vedlagt Inbydelse.

Startkontingent: Kr. 200,-

Løpet krever gyldig lisens for 2017 eller engangslisens. Alle førerlisenser fra NBF er gyldige. Engangslisens kan løses ved start.

Tidsplan:

11.30 portene åpnes / teknisk kontroll starter

12.00 Siste frist for etteranmelding

12.30 Førermøte/ Gjennomgang av løype

13.00 Konkurransen starter.

Se invitasjon for utfyllende opplysninger og påmeldingsskjema. Skjemaet skal leveres ferdig utfylt til sekretariatet på løpsdagen.

 

VIDEO:

Det er stengt for kommentarer.