Autoslalom på Håsken, Sandefjord, 10.05.18

ScreenHunter_1170 Apr. 11 23.42NMK Sandefjord inviterer til Autoslalomløp på Håsken i Sandefjord, Kristi Himmelfartsdag, torsdag 10. mai kl. 12:00.

Løpet inngår i den nye Østlandscupen for 2018, så her må man bare stille opp.

Les mer for å se hele innbydelsen:

Innbydelse/tilleggsregler:

Løpets navn: Autoslalåm Håsken 2018
Løpet inngår i Østlandscupen i Autoslalåm 2018
Arrangør: NMK Sandefjord
Løpets adresse: Saturnusvei 54, 3226 Sandefjord – magne.hellandgd@gmail.com
Løpsdato: Kristi Himmelfartsdag, torsdag 10. mai kl. 12.00
Arrangørlisens: ARBS 18.06349

Arrangeres i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglement og Det Nasjonale Sportsreglement,
Reglement for Østlandscupen 2018 samt disse tilleggsregler.
Løpsleder: Magne Helland
Sportskomite: Tom Heitmann, Reidar Moland, Tormod Schau, Jan Moland, Steen Wold, Trygve Andersen
Teknisk kontroll: Trygve Andersen
Miljøansvarlig: Jan Moland
Jury: Arnfinn Gåsholt, Lars Henry Johnsen og Håvard Sande
Fremmøte: Håsken industriområdet, Andebu
Løpet: Det kjøres 3 omganger på banen (asfalt) med samme løype. Dårligste omgang strykes.
Løypelengden er ca 900 m.
Klasser: Kl. 1 Standardbiler
Kl. 2 GT-biler, Sportsbiler, Modifisert std. o.l.
Kl. 4 Veteran
Kl. 5 Nybegynnere
Det er kun klassene 1, 2 og 4 som inngår i Østlandscupen.

Påmelding: magne.hellandgd@gmail.com eller senest kl. 11.30 ved start.
Se for øvrig NSR§34-44 og 61. Biler som skal delta må tilfredsstille kravene til gjeldende reglement for
autoslalåm § 850 se www.bilsport.no.
Startkontingent: Kr. 300,- For nybegynnere kr. 200,-. Innbetales til konto 2490 20 53650 eller ved start.
De som skal delta i Østlandscupen – og ikke har betalt i første løpet – betaler kr. 100,- i tillegg.
Førermøte: Holdes kl 11.45 ved start.
Start: Alle omgangene startes i nummerrekkefølge, og ikke klassevis. Vi forsøker å få til at biler som skal kjøres
av flere deltagere ikke får startnr. etterhverandre.
Startnummer: Plasseres etter arrangørens anvisning.
Reklamerett: Arrangøren forbeholder seg retten til å sette reklame på løpsbilene ihht NSR § 301 pkt. 3.
Frikjøp koster kr. 2.400,-.
Forsikring: Sjekk med eget selskap. Se også ”Bilsportforsikringer”, side 27-29 i Bilsportboken.
Lisenser: Løpet krever gyldig lisens for 2018 eller engangslisens. Alle førerlisenser fra NBF er gyldige.
Engangslisens kr. 150,- kan løses ved start. Se for øvrig NSR§52.
Premiering: Premie til de 3 beste i hver klasse. Premieutdeling blir etter løpet og protestfrister.
Protestfrist: Det henvises til NSR kapittel 10.
Fullstendig reglement finnes på www.bilsport.no/reglement, eller kontakt Norges Bilsportforbund på tlf. 23 05 45 00.
Østlandscupens reglement, se: https://www.facebook.com/%C3%98stlandscup-Autoslalom-2018-231637490741626/

LINK: Trykk her for å se hele innbydelsen i PDF format.

Legg igjen en kommentar