Sunnmørscupen 2017

Standard Klasse 1

Modifisert Klasse 2

Debutant klasse 3

Informasjon om regler for cupen, samt markering:

  • Det er de 6 beste (alle) resultatene som er tellende i Sunnmørscupen.
  • Poengene beregnes etter skalaen: 20,17,15,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0
  • Maks oppnåelige poeng er 120.
  • Ved lik poengsum er det beste tellende enkeltresultat som gir plassering.
  • Ved fremdeles likt, er det innbyrdes rekkefølge mellom de aktuelle deltakerne i siste løp, hvor begge har kjørt samme aktuelle klasse som gjelder.
  • «-» betyr at vedkommende ikke deltok i løpet.
  • «B» betyr at vedkommende deltok i løpet, men ikke fikk tellende resultat.

Historiske resultater for Sunnmørscupen:

2016 – 2015 – 2014 – 20132012 – 2011