Bergenscupen 2018

Standard Klasse 1

Modifisert Klasse 2

Debutant Klasse 3

Junior / Ledsager Klasse 5

Informasjon om regler for cupen, samt markering:

 • Hordaland Motorsport er arrangør for Bergenscupen 2018
 • I 2018 kjøres det totalt 3 løp i Bergenscupen.
 • Man må ha deltatt i minst 2 løp for å få tellende resultat i Bergenscupen.
 • De 2 beste resultatene er tellende i Bergenscupen.
 • Poengene beregnes etter skalaen: 20,17,15,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0.
 • Maks oppnåelige poeng er 40.
 • Ved lik poengsum er det beste tellende enkeltresultat som gir plassering.
 • Ved fremdeles likt, er det innbyrdes rekkefølge mellom de aktuelle deltakerne i siste løp, hvor begge har kjørt samme aktuelle klasse som gjelder.
 • «-» betyr at vedkommende ikke deltok i løpet.
 • «B» betyr at vedkommende deltok i løpet, men fikk ikke tellende resultat.
 • Premiering i enkeltløp: 1/3 dels premiering i hver klasse.
 • Premiering i cuppremier: 1, 2 og 3. plass i cupen premieres i hver klasse.
 • Gavekortpremiene fra Superfinalen 2017 er gjeldende for deltakelse i BC 2018 !!
 • Rød markering betyr at man ikke fikk tellende resultat i cupen.

Historiske resultater for Bergenscupen:

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 -
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999