Bergenscupen 2019

Standard Klasse 1

Modifisert Klasse 2

Debutant Klasse 3

Junior / Ledsager Klasse 5

Informasjon om regler for cupen, samt markering:

 • Hordaland Motorsport er arrangør for Bergenscupen 2019
 • I 2019 kjøres det totalt 3 løp i Bergenscupen.
 • Man må ha deltatt i minst 2 løp for å få tellende resultat i Bergenscupen.
 • De 2 beste resultatene er tellende i Bergenscupen.
 • Poengene beregnes etter skalaen: 20,17,15,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0.
 • Maks oppnåelige poeng er 40.
 • Ved lik poengsum er det beste tellende enkeltresultat som gir plassering.
 • Ved fremdeles likt, er det innbyrdes rekkefølge mellom de aktuelle deltakerne i siste løp, hvor begge har kjørt samme aktuelle klasse som gjelder.
 • «-» betyr at vedkommende ikke deltok i løpet.
 • «B» betyr at vedkommende deltok i løpet, men fikk ikke tellende resultat.
 • Premiering i enkeltløp: 1/3 dels premiering i hver klasse.
 • Premiering i cuppremier: 1, 2 og 3. plass i cupen premieres i hver klasse.
 • Gavekortpremiene fra Superfinalen 2018 er gjeldende for deltakelse i BC 2019 !!
 • Rød markering betyr at man ikke fikk tellende resultat i cupen.

Historiske resultater for Bergenscupen:

20182017 2016 – 2015 – 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 
2008 – 2007 – 2006 – 2005 – 2004 – 2003 – 2002 – 2001 – 2000 – 1999