Vestlandscupen 2019

Standard Klasse 1

Modifisert Klasse 2

Debutant Klasse 3

Veteran Klasse 4

Junior / Ledsager Klasse 5

Informasjon om regler for cupen, samt markering:

 • Vestlandscupen er en sammensatt cup med resultater fra Bergenscupen(BC) + Norhordlandscupen(NC) + NAF Vossacup(VC)
 • Man må ha deltatt i minst 1 løp hos hver av arrangørene (BC, NC og VC) for å få tellende resultat i Vestlandscupen.
 • Det er det beste resultatet fra hver av cupene som er tellende i Vestlandscupen .
 • Maks oppnåelige poeng er 60.
 • Ved lik poengsum er det beste tellende enkeltresultat som gir plassering.
 • Ved fremdeles likt, er det innbyrdes rekkefølge mellom de aktuelle deltakerne i siste løp, hvor begge har kjørt samme aktuelle klasse som gjelder.
 • «-» betyr at vedkommende ikke deltok i løpet.
 • «B» betyr av vedkommende deltok i løpet, men fikk ikke tellende resultat.
 • Premiering i enkeltløp: 1/3 dels premiering i hver klasse.
 • Premiering i cuppremier: 1, 2 og 3. plass i cupen premieres i hver klasse.
 • Rød markering betyr at man ikke fikk tellende resultat i Vestlandscupen .

Historiske resultater for Vestlandscupen/Øst-Vest cupen:

20182017 – 2016 – 2015 – 2014 – 201320122011 – 2010 – 2009
2008 – 2007 – 2006 – 2005200420032002 – 2001 – 2000 – 1999