NM Hall of Fame
ScreenHunter_395 Oct. 04 23.06
nm2014ho
2013dÅr 1997 var første året NM ble arrangert i Autoslalom. Før 1997 het sporten «Bilslalom», og hadde andre regler enn Autoslalom har i dag.

——————————————————————————————————————————————————

 

Norges Bilsportforbund (NBF) har innstiftet en hederspris som tildeles tidligere og nåværende aktive bilsportsutøvere. Hedersprisens navn er GULLRATTET og tildeles personer som har oppnådd særdeles gode resultater nasjonalt / internasjonalt.

Kriteriene for tildeling av GULLRATTET er dels oppnådde poeng relatert til resultater, dels etter vurdering foretatt av en av NBF oppnevnt GULLRATT – komité. Hederstegnet utdeles ved passende anledning og omfatter jakkemerke samt plakett. Innehavere av GULLRATTET tildeles videre NBF’s VIP kort som gir fri adgang til alle norske bilsportsarrangementer inklusive banedepot, VIP tribuner o.l.

Punkt 8.4 i statuttene er aktuelle for NM i Autoslalom – Les mer ved å trykke på GULLRATTET !