«Rattmesteren» Autoslalom SMC4, 01.05.16, Ålesund

asatSøndag 01.05.16 ble det rigget for sesongens fjerde runde i Sunnmørscup- 2016 på Ålesund Motorstadion!

Greit løp, med deltakere i alle 3 klassene; klasse 1 for standard biler, klasse 2 for modifiserte biler og klasse 3 for debutanter/nybegynnere.

RESULTATER:

 

 

……………………………………….

INVITASJONEN:

Start kl. 14.00.

Påmeldingsavgift kr. 500,- inkl. lisenser.

NAF medlemmer kr. 350,- inkl. lisenser.

Har du planer om å kjøre NM trenger du heilårslisens, få den på nå … NM går av stabelen i Ålesund 27. august 2016

Publikum gratis!

Førere må være innmeldt innen kl. 13.30.
Førermøte kl. 13.45

Start: kl. 14.00

«I Autoslalåm skal man kjøre en oppsatt løype med fartsreduserende hinder. Banen settes opp med kjegler til forskjellige kombinasjoner, som er plassert i henhold til autoslalåm-reglementet. Kjøringen går på tid, og man får 2 sekunder i tillegg for hver kjegle man berører. Det kjøres 3 omganger, der den dårligste tiden strykes.»

For å delta trenger man gyldig førerkort, og disponere en bil som er godkjent og registrert (NB: Ikke prøveskilt). Dersom man ikke eier bilen selv, må man ha bileiers skriftlige tillatelse for at man kan delta i løpet. Husk å medbringe førerkort ved oppmøte!

TILLEGGSREGLER/INNBYDELSE

Innbydelse til «Sunnmørscup- 2016»

7. februar – 6. mars – 3. april – 1. mai – 28. august –
29. september

Arrangementene avvikles i henhold til NSR § 850 og 851, reglement for Autoslalåm og disse tilleggsregler.
Konkurransen arrangeres i samsvar med NSR og ISR.

Arrangør

NAF Motorsport Ålesund
Postboks 7916 Spjelkavik
6022 Ålesund

Arrangørlisens
ARSC 16.

Tid og sted

Start kl. 14.00

Bane Lengde:
1000 m. Bredde: 6 – 12 meter

Beliggenhet:
Ålesund Motorstadion, Olsvik

Telefon arrangør:
917 68002

Telefon løpsdagen:
917 68002

Løpskomité
Styret i NAF Motorsport Ålesund
Adresse: Postboks 7916 Spjelkavik, 6022 Ålesund
Klasser

Det konkurreres i klasse 1, 2, og 3 (nybegynner)

Påmelding

Bindende påmelding sendes til
E – post: jahn@nafmotorsport.no
Elektronisk påmeldingsblankett på våre nettsider www.nafmotorsport.no
Eller på løpsdagen

Startnummer

Blir utlevert ved innsjekkog plasseres etter arrangørens anvisning.

Start rekkefølge

I første og andre omgang starter klasse 1, klasse 2, og 3 i den startrekkefølge som arrangøren har satt opp.

I tredje omgang startes det etter omvendt resultatliste etter to omganger i hver klasse. Dvs. at dårligst tid etter to omganger starter først og best tid sist.

Lisenser

Alle NBF’s senior førerlisenser er gyldige. Engangslisens kan løses løpsdagen

Startmetode
Flyingstart benyttes. Startvimpel vil bli benyttet.

Tidtaking
Tidtaking er med fotoceller, og er med 1/100 sekunds nøyaktighet og elektronisk.

Ved brudd på dette vil manuell tidtaking benyttes.

Løpsopplegg
Nasjonalt løp. Det kjøres tre omganger i begge klasser. Resultatet av de to beste tidene danner grunnlag for resultatlisten. Det tillegges to sekunder ved hver berøring av kjegler. Stryk ved feilkjøring.

Banekapasitet
Det settes tak ved 50 startende.

Depot
Merket ved innkjøring.

Offisiell oppslagtavle
På vegg i depot.

Øvrig
Det blir ikke anledning til å parkere andre kjøretøy en løpsbil i depot.

Det er kun banefunksjonærer som har lov å oppholde seg på indre bane under omgangene. Dersom man ikke eier bilen selv, må man ha bileiers skriftlige tillatelse for at man kan delta i løpet.

Premiering

I depot 15. min etter protestfristens utløp.

Forsikring/ansvar
Viser til § 850 pkt. 4 i NSR, reglement for Autoslalåm.

”Deltagelse i en konkurranse skjer på deltagerens egen risiko og ansvar.

NB! Den arrangerende klubb og dens funksjonærer har intet ansvar for uhell eller ulykke som måtte skje med- eller forårsakes av deltaker og / eller deltakerbiler.”

Løpsleder
Dag Halkjelsvik Tlf: 917 68002

Løps sekretær
Jahn Robert Græsdal

Jurymedlemmer
Tore Aase og Jan Rakkotyai

Baneobs.
Jahn Robert Græsdal med assistenter

Teknisk sjef
Tim Follestad med assistenter

Starter
Jan Rakottyai

Lisenser

Kr. 150,- (Engangslisens) Alle NBFs senior førerlisenser er gyldige.

Startavgift
Kr. 350,- (betales ved innsjekk)

Måldommer
Tore Aase

Protestfrist
15 min. etter siste bil i mål, vedlagt gebyr på kr. 1000,- i henhold til NSR § 93, § 94 og § 95.

Tidtaking/resultatservice
Jahn Robert Græsdal

Skisse over banen
Vil henge på oppslagstavle i depot seinest en halv time før start.

Tidsskjema: Første bil starter kl. 14.00. Innsjekk og teknisk: kl. 12.30 – 13.30
Føremøte kl. 13.45 på ”startplaten”

Med bensin i blodet og miljø i hodet!

Vi oppfordrer alle til å rydde etter seg i depot og ellers der vi ferdes.
Miljømatter utdeles i sekretariatet.
Forbehold om trykkfeil!

Med vennlig hilsen
Daggen Halkjelsvik
Styreleder