Autoslalom PCN, Varna, Våler, søndag 27.09.20


Porsche Club Norge arrangerer sitt 4. løp i PCN Slalomcup 2020, søndag 27.09.2020.

Sted for arrangementer: VARNA KARTRING (KNA VARNA) – Vålerveien 1876, 1592 Våler i Østfold
(Flyttet fra Rygge)

PCN Autoslalom for gatebiler arrangeres i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglement og Det Nasjonale Sportsreglement samt tilleggsreglene som vil bli kunngjort i Innbydelsen.

Lisens:
Løpet krever gyldig lisens for 2020 eller engangslisens.
Alle førerlisenser fra NBF er gyldige. Engangslisens kan løses ved start.

Tidsplan:
10:30 Portene åpnes
11:15 Siste frist for etteranmelding og engangslisens
11:30 Førermøte og gjennomgang av banen
12:00 Konkurransen starter

LINK: PCN sin nettside med innbydelse

Legg igjen en kommentar