Informasjon fra NBF – Lisenser

Info fra NBF v/Ferdighetseksjonen.

Vi ser at MSN (Motorsport Norge) skriver i innbydelse til løp at NBFs lisenser kan brukes. Dette er ikke riktig.

Bilansvarsforsikring og Kollektiv ulykkesforsikring gjelder kun for biler og lisensierte personer i løp som er godkjent av NBF og arrangert NBFs medlemsklubber. Derfor vil dere ikke være dekket av forsikringer ved eventuelle uhell i løp arrangert av MSN (Motorsport Norge).

Viser også til NBFs Generelle bestemmelser pkt. 9.10.1

Mvh. Svein Ludvigsen / Leder NBFs Ferdighetseksjon