** AVLYST ** Autoslalom med PCN Agder på Stoa, Arendal, søndag 02.07.23

Porsche Club Norge, avdeling Agder, inviterer til Autoslalom løp på Stoa Industripark i Arendal, søndag 02.07.23.

** AVLYST **

Løpet er en del av PCN Slalomcup, men det åpnes også opp for «Gjesteklasse», altså åpen klasse med andre bilmerker og modifiserte biler. Se tilleggsreglene.

TIDSPLAN:

10:30 Portene åpnes
11:15 Siste frist for etteranmelding og engangslisens
11:30 Førermøte
12:00 Gjennomkjøring
13:00 Konkurransen starter

LISENSER:

Løpet krever gyldig lisens for 2023 eller engangslisens. Alle førerlisenser fra NBF er gyldige. Engangslisens løses på https://www.bilsportlisens.no/

LINKER: