NM i Autoslalom – Motorsport Norge, Ålesund, lørdag 16.09.23

NAF avd. Ålesund og omegn inviterer til Norgesmesterskap i Autoslalåm 2023 på Ålesund Motorstadion! Mesterskapet er i regi av Motorsport Norge.

I NM inviterer vi til klasse 1, (Standardbiler) 2, (Modifisert) og klasse 4, (Elbiler) og følger tilleggsreglene under.
Løpet er også tellende i Sunnmørscup, og er det tredje og siste løpet i cupen.
Her inviteres til klasse 1, (Standardbiler) 2, (Modifisert) 3, (Debutant) 4, (Elbiler) 5, (Rallybiler) og klasse 6 (Veteranbiler over 30 år) Premiering for de tre beste i alle klasser.

Arrangementet avvikles i henhold til Sportsreglement Motorsport Norge, Motorsport Norges reglement for Autoslalåm og disse tilleggsregler.
Arrangør: NAF av. Ålesund og omegn, boks 830 sentrum, 6001 Ålesund

Tid og sted: Lørdag 16. september Kl. 13:00
Ålesund Motorstadion, Olsvik
Bane Lengde: 1000 m. Bredde: 6– 10 meter
Beliggenhet: Olsvik, Alvikveien 170 a

LINKER:

INFORMASJON:

I Autoslalom skal man kjøre en oppsatt løype med fartsreduserende hinder. Formålet er at førerne skal gis utfordringer og anledning til å bli godt kjent med sitt kjøretøy og dets oppførsel. Dette vil bidra til å gjøre sjåføren tryggere og bli en bedre bilist.
Banen settes opp med kjegler til forskjellige kombinasjoner, som er plassert i henhold til Autoslalom-reglementet. Kjøringen går på tid, og man får 2 sekunder i tillegg for hver kjegle man berører. Det kjøres 3 omganger, der den dårligste tiden strykes.»
For å delta trenger man gyldig førerkort, og disponere en bil som er godkjent og registrert (NB: Ikke prøveskilt). Dersom man ikke eier bilen selv, må man ha bileiers skriftlige tillatelse for at man kan delta i løpet. Husk å medbringe førerkort ved oppmøte!
INFO:
I NM inviterer vi til klasse 1, (Standardbiler) 2, (Modifisert) og klasse 4, (Elbiler) og følger tilleggsreglene under.
Løpet er også tellende i Sunnmørscup, og er det tredje og siste løpet i cupen.
Her inviteres til klasse 1, (Standardbiler) 2, (Modifisert) 3, (Debutant) 4, (Elbiler) 5, (Rallybiler) og klasse 6 (Veteranbiler over 30 år) Premiering for de tre beste i alle klasser.
Start kl. 13.00.
Påmeldingsavgift GRATIS! (Lisens kr. 150,- må løses med Motorsport Norge, kan ordnes løpsdagen)
Publikum gratis!
Førere må være innmeldt innen kl. 12.00.
Førermøte kl. 12.30
Start: kl. 13.00
Forbund: Motorsport Norge
– Motorglede for alle!
Mer info: Daggen på tlf.: 917 68 002
Viktig å lese tilleggsreglene under her, og veldig kjekt med forhåndspåmelding, men ikke noe krav.
Støykravet på NAF Ålesund Motorstadion er 100dB. Du kan bli støymålt. Original anlegg eller erstatningsanlegg med dB killer er et krav. Sørg for at dette er i orden så du ikke blir ekskludert fra arrangementet.

 

TILLEGGSREGLER:

NAF avd. Ålesund og omegn har gleden av å invitere Norgesmesterskap i Autoslalåm 2023.
Arrangementet avvikles i henhold til Sportsreglement Motorsport Norge, Motorsport Norges reglement for Autoslalåm og disse tilleggsregler.
Arrangør: NAF av. Ålesund og omegn, boks 830 sentrum, 6001 Ålesund
Arrangørlisens
Tid og sted: Lørdag 16. september Kl. 13:00
Ålesund Motorstadion, Olsvik
Bane Lengde: 1000 m. Bredde: 6– 10 meter
Beliggenhet: Olsvik, Alvikveien 170 a
Telefon arrangør: Dag Halkjelsvik 91768002
Telefon løpsdagen: Leif Pedersen 91580478
Løpskomité: NAF avd, Ålesund og omegn komité for Bilsport
E- post: daggen@nafmotorsport.no
NM:
Klasser: 1, (Standardbiler) 2, (Modifisert) 4, (Elbiler)
Bankett på kvelden kommer vi tilbake til, det blir rått!
Sunnmørscup:
Klasser: 1, (Standardbiler) 2, (Modifisert) 3, (Debutant) 4, (Elbiler) 5, (Rallybiler) og klasse 6 (Veteranbiler over 30 år)
Påmelding: Påmelding e- post: daggen@nafmotorsport.no
Startnummer: Blir utlevert ved innsjekk og plasseres etter arrangørens anvisning.
Start rekkefølge: Etter påmelding.
Lisenser: Alle Motorsport Norges senior førerlisenser er gyldige. Engangslisens: kr 150,- kjøpes på www.motorsportnorge.no (Vi kan også ordne på løpsdagen)
Startmetode: Flyingstart benyttes. Startlys eller Startvimpel vil bli benyttet.
Tidtaking: Tidtaking er med fotoceller, og er med 1/100 sekunds nøyaktighet og elektronisk.
Ved brudd på dette vil manuell tidtaking benyttes.
Løpsopplegg: Det kjøres tre omganger i alle klasser. Resultatet av de to beste tidene danner grunnlag for resultatlisten.
Utelatelse av kon eller port eller annen kjørefeil: omgangen strykes.
Banekapasitet: Det settes tak ved 50 startende.
Depot: Merket ved innkjøring.
Offisiell oppslagtavle: På vegg i depot.
Øvrig: Det blir ikke anledning til å parkere andre kjøretøy enn løpsbil i depot.
Det er kun banefunksjonærer som har lov å oppholde seg på indre bane under omgangene.
Dersom man ikke eier bilen selv, må man ha bileiers skriftlige tillatelse for at man kan delta i løpet.
Premiering: De tre beste i hver klasse i NM, Gull, sølv og bronse.
Premiering Sunnmørscup De tre beste i hver klasse, pokaler.
De fem beste i Sunnmørscup premieres på Årsfest/Premiefest i desember. Løpet går over 3. arrangementer.
Forsikring/ansvar: Viser til § 1.3.1 pkt. 3 i Motorsport Norges, reglement for Autoslalåm.
”Sjåfør deltar på egen risiko og ansvar.
NB! Den arrangerende klubb og dens funksjonærer har intet ansvar for uhell eller ulykke som måtte skje med- eller forårsakes av deltaker og / eller deltakerbiler.”
Løpsleder: Leif Pedersen
Løps sekretær: Bjørnar Huse
Juryleder: Daggen Halkjelsvik
Jurymedlemmer: Tim Follestad og Tore Aase
Miljøansvarlig: Tore Nakken
Teknisk sjef: Egil Lundanes
Starter: Andreas Halkjelsvik
startavgift: GRATIS!
Måldommer: Andreas Halkjelsvik
Protestfrist: 15 min. etter siste bil i mål
Tidtaking/resultatservice: NAF avd. Ålesund og omegns komite for Bilsport
Skisse over banen: Vil henge på oppslagstavle i depot seinest en halv time før start.
Tidsskjema Lørdag 16. september 2023:
Portene åpner: kl.10.00
Innsjekk og teknisk: kl. 10.00 –12:00
Førermøte kl. 12.30 på ”startplata”
Første bil starter: Kl.13.00
«Track walk» rett etter førermøtet for de som ønsker å bli med.
Miljømatter utdeles i sekretariatet.
Med bensin i blodet og miljø i hodet!
Vi oppfordrer alle til å rydde etter seg i depot og ellers der vi ferdes.
Forbehold om trykkfeil
Med vennlig hilsen
Daggen Halkjelsvik
NAF Ålesund og omegn
– Det du lærer kan redde liv!