Autoslalom Ålesund, «Neglespretten», søndag 08.10.23

NAF Ålesund inviterte til autoslalom søndag 08.10.23, i regi av Motorsport Norge.

Totalt var det 12 deltakere som stilte til start.

God kok med Neglespretten – Autoslalåm på bana i dag!

Her er gjengen som havnet på Pallen. Det gratuleres!

Neglespretten holdt ord med småpene 2 grader, vestavind og pøseregn! Men vi kosa oss!

Fyldig artikkel kommer når vi har tint opp!

Mye bilder på Insta. nafaalesund

Daggen

RESULTATER:

LINKER:

 

– Det du lærer på bane kan redde liv!

 

 

— —

INNBYDELSEN:

NAF Ålesund inviterer til autoslalom søndag 08.10.23, i regi av Motorsport Norge.

TILLEGGSREGLER/INNBYDELSE:

Neglespretten, Autoslalåm 2023

Arrangementet avvikles i henhold til Sportsreglement Motorsport Norge, Motorsport Norges reglement for Autoslalåm og disse tilleggsregler.

 

LINK: Les om arrangementet på Facebook

Arrangør NAF av. Ålesund og omegn, boks 830 sentrum, 6001 Ålesund
Arrangørlisens
Tid og sted Søndag 8. oktober Kl. 13:00
Ålesund Motorstadion, Olsvik
Bane Lengde: 500 m. Bredde: 6– 10 meter
Beliggenhet Olsvik, Alvikveien 170 a
Telefon arrangør Dag Halkjelsvik 91768002
Telefon løpsdagen Leif Pedersen 91580478
Løpskomité NAF avd, Ålesund og omegn komité for Bilsport
E- post: daggen@nafmotorsport.no
Klasser: Vi inviterer til klasse 1, (Standardbiler) 2, (Modifisert) 3, (Debutant) 4, (Elbiler) 5, (Rallybiler) og klasse 6 (Veteranbiler over 30 år)
Påmelding: Elektroninsk ved link på Facebook siden, ved oppmøte løpsdagen eller e- post: daggen@nafmotorsport.no
Startnummer: Blir utlevert ved innsjekk og plasseres etter arrangørens anvisning.
Start rekkefølge: Etter påmelding.
Lisenser: Alle Motorsport Norges senior førerlisenser er gyldige. Engangslisens kr 150,- kjøpes www.motorsportnorge.no (Vi kan også ordne på løpsdagen)
Startmetode: Flyingstart benyttes. Startlys eller Startvimpel vil bli benyttet.
Tidtaking: Tidtaking er med fotoceller, og er med 1/100 sekunds nøyaktighet og elektronisk.
Ved brudd på dette vil manuell tidtaking benyttes.
Løpsopplegg: Det kjøres tre omganger i alle klasser. Resultatet av de to beste tidene danner grunnlag for resultatlisten.
Utelatelse av kon eller port eller annen kjørefeil: omgangen strykes.
Banekapasitet: Det settes tak ved 50 startende.
Depot: Merket ved innkjøring.
Offisiell oppslagtavle: På vegg i depot.
Øvrig: Det blir ikke anledning til å parkere andre kjøretøy enn løpsbil i depot.
Det er kun banefunksjonærer som har lov å oppholde seg på indre bane under omgangene.
Dersom man ikke eier bilen selv, må man ha bileiers skriftlige tillatelse for at man kan delta i løpet.
Premiering: De tre beste i hver klasse.
Forsikring/ansvar: Viser til § 1.3.1 pkt. 3 i Motorsport Norges, reglement for Autoslalåm.
”Sjåfør deltar på egen risiko og ansvar.
NB! Den arrangerende klubb og dens funksjonærer har intet ansvar for uhell eller ulykke som måtte skje med- eller forårsakes av deltaker og / eller deltakerbiler.”
Løpsleder: Leif Pedersen
Løps sekretær: Kari Agathe Hansen
Dommer: Daggen Halkjelsvik
Jurymedlemmer: Tim Follestad og Tore Aase
Miljøansvarlig: Tore Nakken
Teknisk sjef: Egil Lundanes
Starter: Andreas Halkjelsvik
startavgift: GRATIS!
Måldommer: Andreas Halkjelsvik
Protestfrist: 15 min. etter siste bil i mål
Tidtaking/resultatservice: NAF avd. Ålesund og omegn komite for Bilsport
Skisse over banen: Vil henge på oppslagstavle i depot seinest en halv time før start.
Tidsskjema søndag 8. oktober 2023:
Portene åpner: kl.11.00
Innsjekk og teknisk: kl.11.00 –12:30
Førermøte kl.12.30
Første bil starter Kl.13.00
Førermøte kl. 12.30 på ”startplata”
«Track walk» rett etter førermøtet for de som ønsker å bli med.
Med bensin i blodet og miljø i hodet!
Vi oppfordrer alle til å rydde etter seg i depot og ellers der vi ferdes.
Forbehold om trykkfeil

Med vennlig hilsen
Daggen Halkjelsvik
Leder
NAF avd. Ålesund og omegn

Autoslalåm er en ferdighetskonkurranse der det kjøres på tid. Konkurransen foregår på et fast dekke, med ulike hindringer som gjør at fører må gjøre retningsendringer.
Berøring av kon/kjegle gir 2 sekunders tillegg i tiden for hver man berører. Det kjøres 3 omganger, der de to beste tidene legges til grunnlag for resultatlisten. Altså den dårligste omgangen strykes.
For å delta trenger man gyldig førerkort, og disponere en bil som er godkjent og registrert
(NB: Ikke prøveskilt). Dersom man ikke eier bilen selv, må man ha bileiers skriftlige tillatelse for å delta i løpet.
Man kan også delta fra man er 16 år hvis man har trafikalt grunnkurs og har en ledsager som tilfredsstiller kravene til øvelse skjøring.
Formålet med Bilsportgrenen er at fører skal gis utfordringer og anledning til å bli godt kjent med sitt kjøretøy og dets oppførsel. Dette vil bidra til å gjøre sjåføren tryggere og bli en bedre bilist.

-Det du lærer på bane kan redde liv!