Autoslalom i Lunde, Telemark, lør 30.06.18

ScreenHunter_1219 May. 20 21.28Lørdag 30.Juni arrangeres Street Meet Lunde for 2.gang i Lunde i Telemark, Trollbilens fødested!

Vi er et kombinert treff bestående av bilutstilling og Autoslalom, i fjor hadde vi 225 besøkende biler, hvor av 30 deltok på Autoslalom i 2 ulike klasser i regi av Porsche klubben Norge.

I år arrangerer vi Autoslalom på egenhånd med NBF og KNA på laget.

Tilleggsregler og mer info er nå klar.

TILLEGGSREGLER:

Street Meet Lunde – Autoslalåm arrangeres i samsvar NBF sitt reglement for autoslalåm samt disse tilleggsreglene.
Arrangøren anbefaler alle nye deltagere å lese reglement for Autoslalåm i bilsportboken. Reglene kan også leses på internett: www.bilsport.no/grener/autoslalåm.

Arrangør: Street Cars Lunde, org.nr 998 321 549
Adresse: Brugata 16, 3825 Lunde, Telemark.
Arrangørlisens: kommer
Jury: Jan Erik Sneltvedt, Nikolas Røraas.
Løpsleder: Per Arne Velten
Sekretæriat: SCL medlem, SCL medlem, SCL medlem
Teknisk kontrollør: Geir Hauge
Kontaktinfo:

  • Løpsleder, Per Arne Velten:
  • Jury, Jan Erik Sneltvedt:
  • NBF representant, Tom Vidar Kaasa:
  • Teknisk kontrollør, Geir Hauge:
  • Street Cars Lunde, Nikolas Røraas: 90916843

Beskrivelse av Løpet:

– Løpet er uavhengig av alle cuper i samme gren(Autoslalåm).
– Løpet blir avholdt på asfaltert parkeringsplass med bane tegnet av NBF representant.
– Start: Stående start.

Klasser:

  • Kl 1 Standardbiler.
  • Kl 2 GT-biler, Sportsbiler, Modifiserte, Pro Touring ol.
  • Kl 4 Veteranbiler.

– Det kjøres 2 omganger i samme løype, hvorav dårligste omgang strykes.
Kart over banen publiseres på Street Meet Lunde sin Facebook side 30.06.18, kl 09.00 og vil bli hengende i Depot/Innsjekk.
Maksimalt antall deltakere: 40 biler.
Startkontigent: kr 50,-
Lisenser: Løpet krever gyldig lisens for 2018 eller engangslisens. Alle førerlisenser utstedt av NBF kan benyttes. Se for øvrig NSR 9.6.
Pris engangslisens fører/ledsager: kr 150,-

Info Engangslisens:

– Lisensen gjelder kun for medlemmer av Norsk folketrygd.
– Lisensen er dater og gjelder kun for dette løpet.
– Lisensen krever ikke medlemskap i klubb/avdeling tilsluttet NBF.
– Fører/ledsager er gjennom denne lisensen forsikret på samme måte som ved vanlig helårslisens, men da kun for dette løpet.
– Lisensen består av to deler, den ene delen beholder arrangøren, den andre får føreren/ledsageren fø løpet begynner.
Førerlisens: – Det kreves ingen kurs, men søker må være 18 år og inneha førerkort, og gyldig medlemskap i klubb tilsluttet NBF.
– Utfylt søknadsskjema sendes NBF.
– Det kan løses engangslisens.
Førerlisens ungdom: Ungdom i alderen 16-19 år kan delta uten førerkort. De må da ha med en ledsager som er over 20 år og har hatt førerkort i min. to år. Ledsager er ansvarlig på samme måte som ved øvelseskjøring. Ledsager må fylle ut en erklæring og bekrefte at fører har grunnleggende kjøreferdigheter.
Vognlisens: Det stilles ingen krav til vognlisens og reklame.

Biler: Biler som skal delta må tilfredsstille kravene til gjeldende reglement for Autoslalåm §850 se www.bilsport.no  og kjøretøyforskriften.
Reklame: Reklame tillatt, logoer tilhørende arrangementets sponsorer på utdelt startnr.
Dekk: Se §850 i bilsportboken eller www.bilsport.no. Dekk og felg må tilfredsstille veitrafikkloven.
Depot: Anvist område før Start/Mål-område. Vist på kar over banen.
Parkering: Parkering for tilskuere på Nome vgs sin parkeringsplass, Lundevang og Buaevja. Utstillere parkerer inne på utstillingsområdet til Street Meet, Brugata 16.
Startnummer: Startnummer blir utlevert ved innsjekk og plasseres på førerdøren.
Start rekkefølge: Rekkefølge i alle tre omganger, klasse 1, 2, 4, 3 ihht startliste. Alle deltagere bes om å stå klare i depot/startområdet. Deltager som ikke stiller til start ved sin tur, kan bli utelukket.
Tidtaking: Det vil bli benytte «Flying start». Startvimpel blir benyttet. Målgang vil være målgård ihht §850. Det blir benyttet manuell tidtaking med to takninger, gjennomsnittet av tidtakingene er tellende.

Løpsopplegg: Det kjøres to omganger i alle klasser. Resultatet av den beste omgangen
danner grunnlag for resultatlisten. Bil med laveste totaltid vinner. Ved berøring av kjegler får
deltager to sekunder tilleggstid. Ved feilkjøring vil deltager få makstid som tellende resultat.
Førere som tydelig har for høy fart inn i målgård og kjører ned stoppkjeglene, kan få makstid
og/eller bli utelukket.

Forsikring: Sjekk med eget forsikringsselskap. Se også «bilsportforsikringer side 24-25 i Bilsportboken eller www.bilsport.no. Viser til § 850 pkt. 4 i NSR, reglement for Autoslalåm.”Deltagelse i en konkurranse skjer på deltagerens egen risiko og ansvar. NB! Den arrangerende klubb og dens funksjonærer har intet ansvar for uhell eller ulykke som måtte skje med- eller forårsakes av deltaker og / eller deltakerbiler.”
Protest: Det henvises også til NSR kapittel 10. Protestfrist er satt til 15 min etter offentliggjørelse av resultatlisten.
Premier: De tre beste i hver klasse blir premiert. Premieutdeling skjer 15 minutter etter protestfristens utløp.

Program/Registrering:
Kl 09.00 – Sekreteriat åpner
Kl 09.00 – Kl 10.15 – Registrering og teknisk kontroll
Kl. 10.15 – Kl 10.30 – Førermøte
Kl. 10.30 – Kl 14.00 – Autoslalåm

Alle deltagere må registrere seg ved ankomst. Ved registrering vil deltager få utlevert startnummer i form av klistremerke og kart over bane. Etter registrering bes deltager returnere til bil for teknisk kontroll. Inspeksjon av bane kan gjøres etter fullført teknisk kontroll. Inspeksjon av bane kan kun gjøres til fots.
Teknisk kontroll finner sted i depot.

LINKER: