Informasjon fra Ferdighetsseksjonen i NBF

Ferdighetsseksjonen i NBF (FS) har drøftet situasjonen for NM i autoslalåm 2019. Det har foreløpig ikke meldt seg noen arrangører av NM 2019.

Styret i NBF har bestemt at for å beholde NM status, må det være min 10 deltakere i hver klasse. Blir deltakerantallet mindre, vil NM statusen for neste år trekkes tilbake. For autoslalåm gjelder dette særlig for klasse 1, da deltakelsen i klasse to har vært vesentlig større enn i kl. 1.

For å unngå at vi mister NM status i en klasse og for å gi NM større bredde, har vi drøftet om to av løpene i 2019 bør være tellende i NM – f. eks et løp på Vestlandet og et løp i Østlandsområdet. Dersom det bare blir ett løp i 2019, bør det legges til Vestlandet, da NM i 2018 gikk på Basserudåsen motorbane i Kongsberg.

Dersom noen har synspunkter på dette, hører vi gjerne fra dere.

Vi vil også gjerne høre fra klubber som har erfaring med autoslalåm og som kunne tenke seg å arrangere NM for 2019.

Vennlig hilsen

Stein Hardeng

Leder, FS – tlf 90013270

Hvis noen har synspunkter de vil skrive ned, kan de også sendes til post@autoslalom.no, som videresender informasjonen til NBF. Man kan også gi synspunkter på Facbook – link: https://www.facebook.com/autoslalom/