Dekktyper i Autoslalom

Arrangørene i Autoslalom har i lang tid forsøkt å få en felles forståelse for hvilke dekktyper man skal godkjenne for bruk i Autoslalom, spesielt i klasse 1 for standard biler.

For de dekkene som det har vært diskusjoner om, har vi kommet fram til denne oversikten, som nå blir styrende for hvilke dekk vi vil godkjenne i AS:

DEKKLISTE

Listen er et levende dokument, så hvis det kommer nye dekk på markedet, vil de også blir vurdert her.

Viktig å presisere: Listen her er kun veiledende for å vise noen få utvalgte dekk i henhold til regelverk med informasjon fra produsent. Listen er ikke en liste for kun godkjente dekk i autoslalåm, andre dekk er selvsagt tillatt. Sjekk sidevegg for treadwear og produsentens side om klassifisering for de klassene med begrensning, der regelen er minimum 200tw og ikke klassifisert av produsent som motorsportdekk eller semislick.

Vi håper at dette vil gjøre at det nå blir lettere å forstå hvilke dekk som kan brukes i løp, både for utøvere, arrangører og tekniske kontrollører.