Dispensasjon fra krav om årslisens for NM i Autoslalom


Etter at fristen for påmelding til årets NM gikk ut, var det kun 5 påmeldte i klasse 1. Dette gjorde at leder for Ferdighetsseksjonen, Stein Hardeng, sendte søknad om dispensasjon fra reglene om at man må ha års-lisens for å kunne delta i NM.

Dette ble behandlet på dagens styremøte 24.09.19 og innvilget for NM på førstkommende lørdag. Det betyr at man kan løse en engangs lisens til kr. 150,- og delta i NM i klasse 1.

På denne måten håper man at vi klarer å få 10 startende biler i kl.1, slik at NM statusen for klasse 1 ikke forsvinner i 2020.

———-

Gjengitt søknad til styret i NBF:

 

Til Styret i NBF

Dispensasjon fra Gen. best. 2.3.5 i Bilsportsboka

Det vises til følgende bestemmelser:

Gen. best 2.3.5.: De respektive seksjoner gjennomgår etter endt sesong status for de enkelte klassene og tildeler status for påfølgende år etter følgende retningslinjer:

Minimumsantall som må ha tatt poeng i serien for at klassen skal få status påfølgende år:
NM minimum 10
NC minimum 8
Klasser som ikke har hatt mesterskapsstatus vil bli vurdert ut fra hvor mange deltagere som ville ha tatt poeng i løpet av en sesong for en eventuell tildeling neste sesong.  

I januar 19 sendte vår seksjonen (FS) ut følgende:

«Styret i NBF har bestemt at for å beholde NM status, må det være min 10 deltakere med helårslisens i hver klasse. Blir deltakerantallet mindre, vil NM statusen for neste år trekkes tilbake. For autoslalåm gjelder dette særlig for klasse 1, da deltakelsen i klasse to har vært vesentlig større enn i kl. 1 og flere har helårslisens.

For å unngå at vi mister NM status i en klasse og for å gi NM større bredde, har vi drøftet om to av løpene i 2019 bør være tellende i NM – f. eks et løp på Vestlandet og et løp i Østlandsområdet. Dersom det bare blir ett løp i 2019, bør det legges til Vestlandet, da NM i 2018 gikk på Basserudåsen motorbane i Kongsberg.»

Fristen for påmelding til NM i autosl 2019, Bergen førstkommende helg, gikk ut i går kveld. Det hadde da meldt seg 5 biler i kl 1 (standard biler) som har helårslisens.

Hvor mange som har meldt seg med engangslisens og som derved ikke kan kjøre NM er uklart.

Jeg minner om at kl.1 i autoslalåm er for standard biler og mange stiller med privatbilen eller hobbybilen med engangslisens. Terskelen for å delta i denne typen løp må være lav. Derfor er dette den billigste form for bilsport man kan delta i.

På seksjonens møte i går, var man enige om å søke styret om dispensasjon fra Gen.best pkt 2.3.5.

Det søkes styret om at man i kl.1 i NM 2019 (Bergen lørdag 28. sept) kan delta med engangslisens i NM konkurransen.

(Det vil være meget uheldig for sporten om NM i kl. 1 må utgå for 2020).

Mvh

Stein Hardeng                                                                                   Jan Egil Jensen

Leder FS                                                                                           Sekr. FS